sunnuntai 11. joulukuuta 2016

Lämpöä ja lempee + opparipaljastuksia/ Warmth and love+ thesis revelationsLähdimme Lahtee kl 12 maissa. Lämpöö ja lempee-tapahtuma alko kl 14. Aluksi seksuaalikasvattaja  piti esitelmän  seksuaalioikeuksista. Perusajatus seksuaalioikeuksissa on, että jokaisella on  oikeus toteuttaa omaa seksuaalisuuttaan haluamallaan tavalla, toisten   oikeuksia loukkaamatta. Kaikilla on myös oikeus saada oikeaa tietoa aiheesta.


We left for Lahti about 12 pm. Warmth and love- event started at 2 pm.  At first a sexual educator held a presentation about sexual rights. The basic idea in sexual rights is that everyone has a right to implement their own sexuality the way they see fit, without offending anyone else’s. everyone also has a right to get information on the subject.
 

Teimme pienryhmissä myös lyhyitä improvisoituja esityksiä aiheesta. Tapahtuma oli mahtava, fiilis loistava, lämmin ja välitön. Ihmiset uskalsivat upeasti jutella aroistaki asioista. Ohjelmassa oli myös tassiesityksiä ja iltapalaa.


We made short improvised presentations on the topic. The event was fantastic, feeling was great, warm and imminent. People were really brave in talking about some sensitive topics too. There were also dance performances and supper.
 

Lopuksi upee juttu: Teen opparini aiheesta Cp-lehden lukijamatka Teneriffalle matkailijoiden odotukset matkasta. Työ tilaaja cp-liitto. Selvitä, tarvitsevatko cp-vammaiset räätälöityjä ryhmämatkoja vai riittävätkö heille tavalliset ryhmämatkat, joita muillekin tarjotaan?

To finish off I’m going to tell you something fabulous: I’m going to do my thesis about Cp-magazine’s reader trip to Tenerife and their expectations of the trip. The cp association ordered it. find out whether people with cerebral palsy need customised group trips or are general group trips, offered to others, enough for them?


 Oppariaiheen valinta/

Choosing the topic for the thesis


Jo alusta alkaen oli selvää, että aiheen täytyisi jotenkin liittyä intohimoihini. Myös yksi talomme ohjaajista neuvoi minua näin. 
Ajattelin ensin, että tekisin sen aiheesta Matkailu sosiokulttuurisen innostamisen keinona ja välineenä. Hyvässä ideassa oli yksi ongelma: Humak vaatii, että opparilla pitää olla tilaaja, esim yritys, yhdistys tai säätiö. Tällaiselle työlle oli vaikea löytää sitä, koska matkailuyritykset eivät tiedä, mitä sosiokulttuurinen innostaminen tarkoittaa ja mitä hyötyjä siitä olisi liiketoiminnalle. 


It was clear from the start that the topic has to have something to do with one of my passions. One of the assistants in our house advised me about this. First, I thought I’d do it on travelling as social-cultural tool to inspire. There was one problem with this idea: my school Humak insists that the thesis has a subscriber, such as a company, an association or a foundation. It was difficult to find one for this kind of thesis, because travelling agencies don’t know what social-cultural inspiring means and how it benefits the business.
 

Yksi aihevaihtoehto oli myös Metsolat-fanien yhteisöllisyys Facebookissa ja muissa Internetin faniryhmissä. Sekin kaatui tilaajan puutteeseen. Kysyin asiaa Yleltä, mutta he eivät pitäneet sitä tarpeellisena ja ajankohtaisena. Kulttuuripuolen järjestötkään eivät tarttuneet asiaan resurssipulan vuoksi. Mutta nyt siis olen löytänyt aiheen, hyvä! Toivon lisää juttuvinkkejä myös teiltä lukijoilta. Rohkeasti ehdottamaan, vaikken kaikkia pysty heti toteuttamaan! Lupaan lukea kaikki ehdotukset!


One topic option was also the community of the Metsolat-fans in Facebook and other fan groups on the internet. That too failed do to not getting a subscriber. I asked Yle about it, but they didn’t consider it to be necessary or relevant. The cultural associations didn’t take it due to lack of resources. But now I’ve found a topic, which is good! I hope to get more post topics from you readers. Don’t hesitate to suggest, even if I can’t make all of them happen right away! I promise to read all the suggestions!


Ei kommentteja: