perjantai 15. huhtikuuta 2016

Matkatoimistojen kannattavuus tulevaisuudessa/ the profitability of travel agencies in the futureMoi taas! Talousosaamisen kurssilla piti tehdä aiheeseen liittyvä essee. Valmiiden aiheiden lisäksi saimme ehdottaa myös omia aiheita. Itse halusin liittää aiheen matkailuun, koska matkailukin liittyy talouteen. Tein esseeni matkatoimistojen kannattavuuden muutoksesta 90-luvulta 2010-luvulle, mielenkiintoista! Kerron tässä blogitekstissäni muutamia havaintoja ja poimintoja esseestäni.

Hi again! I had to write an essay on my economy know-how course. We had some given topics but we could suggest a topic ourselves as well. As traveling has also to do with economy, I wrote my essay on the change on the profitability of travel agencies from the 90's to the 2010s, interesting! In this blog entry I'll share a few observations and extracts from my essay. 


Valitsin aiheen, koska se kiinnosti minua, eikä valmiiden aiheiden joukosta oikein löytynyt kiinnostavaa. Lehtorikin sanoi, että voitte halutessanne valita myös oman aiheen.
Aihe on myös ajankohtainen, kun matkojen nettikauppa lisääntyy koko ajan ja matkatoimistojen katoamisesta on puhuttu jo vuosia.

I chose the topic cause it interested me and cause there wasn't another interesting one. The teacher also said we can choose our own topic if we wanted. The topic was also relevant as the online sales of trips constantly increases and there's been talk of travel agencies disappearing, for some time now. 

No katoavatko ne sitten kokonaan? Osa pienemmistä on jo kadonnutkin, ala on kovassa myllerryksessä ja ahtaallakin netin vuoksi. Iloisiakin uutisia on, Tjäreborg alotti juuri sunnuntaiaukiolon. http://www.tjareborg.fi/uutishuone#/pressreleases/tjaereborg-vastasi-asiakaspalautteeseen-lisaeaemaellae-aukioloaikojaan-1332997

Well, are they then? Some of the smaller ones have as the business has been in turmoil and somewhat in distress due to internet. There are some happy news however,Tjäreborg recently started to be open on Sundays. . http://www.tjareborg.fi/uutishuone#/pressreleases/tjaereborg-vastasi-asiakaspalautteeseen-lisaeaemaellae-aukioloaikojaan-1332997   

Myös Matka-agenttien esteettömät lomat menevät hyvin kaupaksi. Pärjääminen vaatii kuitenkin aktiivista markkinointia. Monet liikuntarajoitteiset arvostavat henkilökohtaista palvelua, huomasin tämän seuratessani Facebookissa Esteetön matkailu- ryhmän keskusteluja.

The accessible holidays offered by Matka-agentit also sell well. Still, coping in the business requires active marketing. As I was looking into the discussions, in the accessible traveling Facebook group, many disabled people appreciate personal service. 

Myös erikoistuminen auttaa jonkun verran. Se on pienille matkatoimistoille usein välttämätöntä.

Specialization in some area helps somewhat too, this is sometimes necessary for the smaller travel agencies.  

Vaikka monet yritykset ovat ahdingossa,Itä-Suomen yliopiston matkailun professori Antti Honkanen ei usko, että valmismatkojen järjestäminen hiipuisi tyystin.
– Valmiissa matkassa on omat mukavat puolensa. Se on ihan toimiva konsepti.
Hänkin puhuu erikoistumisen puolesta ja sanoo, että kun ihmiset matkustavat monta kertaa vuodessa, voi olla, että yksi matka ostetaan netistä ja seuraava toimistosta.

Though many companies are in distress, Antti Honkanen, professor of traveling from the University of Eastern Finland, doesn't think arranging package trips would cease completely. - A package trip has its good sides. It's a working concept. He's for Specialization too and says that when people travel several times a year, it may be that one trip is bought online and another from an agency.  

Näin itsekin toivon, koska arvostan hyvää palvelua ja haaveilen matkailualan töistä.  Omatoiminen asioiden selvittely vaatii kielitaitoa, aikaa ja rohkeutta. Esimerkiksi vanhuksilla riittävää kielitaitoa ei välttämättä ole, ja heidän määränsä lisääntyy jatkuvasti, joten toivoa on. Muutenkin henkilökohtainen palvelu sopii kiireiseen elämänrytmiin. Ja myös matkatoimistoille voi kertoa budjetin, näin olen itsekin tehnyt.

This is what I hope too, because I appreciate good service and dream about a profession within the field of traveling. Sorting out things by independent initiative requires language skills, time and courage. For example, old people might not have adequate language skills and the number of old people is constantly increasing so there's some hope. As it is, a personalized service fits better to a busy lifestyle. One thing you can do is to give the agency a budget to work with, this is something I've done sometimes.
    
Matkustetaan kaikki, niin kuin parhaaksi näemme. Kukin taaplaa tyylillään, hyvä niin.

Let's all travel the best way we see fit. To each his own, and that's the way it should be.


Ei kommentteja: